Algemene voorwaarden 

en Retourrecht

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen FRØST, gevestigd te

  • Postbus 293, 3350 AG, Papendrecht

(“wij”, “ons” of “onze”) en de gebruiker (“jij”, “je” of “gebruiker”) van de website www.fr-o-st.com (“website”) die WooCommerce gebruikt voor e-commerce.

1. Gebruiksvoorwaarden

Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze website en diensten.

2. Productinformatie

Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over onze producten op de website. Echter, wij garanderen niet dat de informatie op de website te allen tijde volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Productafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.

3. Bestellingen en Betalingen

Door het plaatsen van een bestelling ga je een bindend contract aan om het bestelde product te kopen tegen de opgegeven prijs. Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de website. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, en om prijzen en voorraad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Verzending en Levering

Wij streven ernaar om bestellingen tijdig te verzenden en te leveren. Leveringstermijnen zijn echter slechts schattingen en kunnen variëren. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of schade als gevolg van verzending en levering.

5. Retourneren en Restituties

Raadpleeg ons retourbeleid op de website voor informatie over retourneren en restituties van producten.

6. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, en grafische elementen, zijn eigendom van FRØST of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

7. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, producten of diensten.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze Voorwaarden te controleren op updates.

Retourrecht

1. Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen.

2. Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons FRØST, gevestigd te postbus 293, 3350 AG, Papendrecht via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (indien beschikbaar), maar dit is niet verplicht.

3. Gevolgen van de herroeping

Indien je de overeenkomst herroept, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen, aan jou terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

4. Kosten van retournering

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

5. Staat van geretourneerde goederen

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Øur story   /   Shøp   /   Cøntact

© 2024 Frøst Algemene voorwaarden  |  Privacy / Cookies  Retourformulier